Działka na sprzedaż / nr oferty zs14871

Kleszczewo, Gowarzewo, Czereśniowa
Cena: 199.000 zł

Kleszczewo, Gowarzewo, Czereśniowa

 • Cena: 199.000 zł Zaproponuj cenę
 • Rata od: 499 zł/mc Oblicz ratę
 • Powierzchnia: 1099.00 m2
 • Typ działki: budowlana
 • Typ zabudowy: wolnostojący
 • Cena 1m2: 181 zł
 • Szerokość frontu: 22.00
 • Długość: 48.00
 • Dojazd: droga utwardz.
 • Typ własności: pełna własność
 • Kształt: prostokątny
 • Prąd: jest
 • Woda: jest
 • Gaz: nie ma
 • Kanalizacja: nie ma
 • Telefon: nie ma

Działka położona w Gowarzewie przy ul. Czereśniowej.
Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, objęty aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje:

1) Funkcja podstawowa – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
2) Funkcja uzupełniająca – usługi i nieuciążliwa działalność gospodarcza.
3) Funkcja wykluczona – uciążliwa działalność produkcyjna i przetwórcza.

  Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu, które muszą zapewnić bezpieczną i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej,
b) wprowadza się zakaz lokalizacji usług i działalności rzemieślniczej, które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, ścieków technologicznych, pyłów i gazów,
c) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją uzupełniającą rzemieślniczą wbudowaną – 600 m²,
d) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej i odrębnych budynków usługowych – 800 m²,
e) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – 2000 m².
 Parametry zabudowy:
a) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji z użytkowym poddaszem,
b) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,
c) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub wielospadowe,
d) ustala się wysokość zabudowy budynków gospodarczych do 6 m licząc od poziomu terenu do linii okapu, e) linie zabudowy jak w rozdziale II § 5 pkt. 4 d, e,
f) przy zabudowie stanowiącej uzupełnienie zabudowy istniejącej przy drodze publicznej, budynki należy sytuować w linii zabudowy większości budynków przy tej ulicy,
g) budowa nowych obiektów w skali architektonicznej w odniesieniu do obiektów zrealizowanych bądź realizowanych w sąsiedztwie.

Media: prąd, woda, w ulicy, gaz w planach.

Dobre połączenie z Poznaniem do Ronda Rataje (ok 12 min), do Ronda Śródka (ok 15 min), do Swarzędza (ok. 7 min).

Zapraszam do umówienia prezentacji.