Działka na sprzedaż / nr oferty zs15822

Swarzędz, Nowa Wieś, Platynowa
Cena: 310.000 zł

Swarzędz, Nowa Wieś, Platynowa

 • Cena: 310.000 zł Zaproponuj cenę
 • Rata od: 777 zł/mc Oblicz ratę
 • Powierzchnia: 1161.00 m2
 • Typ działki: budowlana
 • Typ zabudowy: wolnostojący
 • Cena 1m2: 267 zł
 • Szerokość frontu:
 • Długość:
 • Dojazd: droga utwardz.
 • Typ własności: pełna własność
 • Kształt: nieregularny
 • Prąd: w ulicy
 • Woda: w ulicy
 • Gaz: w ulicy
 • Kanalizacja: nie ma
 • Telefon: nie ma

Polecam na sprzedaż działkę budowlaną zlokalizowaną przy os. Promykowym w Swarzędzu.
Działka narożnikowa u zbiegu ulicy Staniewskiego i Platynowej.

Działka objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1MN, dla której ustala się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej,
2) adaptację istniejącej zabudowy kubaturowej z dopuszczeniem rozbiórki, remontu, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie,
3) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie zachowania typu dachów, wysokości budynków oraz liczby kondygnacji,
4) powierzchnię zabudowy – max. 35% powierzchni działki budowlanej,
5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego – min. 40% powierzchni działki budowlanej,
6) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem podpiwniczenia,
7) dach skośny dwu lub wielospadowy.
o kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°;
8) maksymalną wysokość budynków od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu dachu –10,0 m,
9) maksymalną wysokość ogrodzenia od strony terenów publicznych –1,5 m,
10) nakaz zapewnienia miejsca na gromadzenie odpadów komunalnych, zgodnie z ustaleniami
przepisów odrębnych,
11) nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej co najmniej dwóch miejsc postojowych dla obsługi jednego lokalu mieszkalnego,
12) dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży wbudowanych w budynkach
mieszkalnych, dobudowanych do budynków mieszkalnych, wolnostojących lub zblokowanych
w granicy działki budowlanej o maksymalnej powierzchni zabudowy 50 m2 przy spełnieniu
wymagań:
a) wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna,
b) maksymalna wysokość od poziomu terenu do okapu dachu – 3,0 m,
c) dach skośny dwu lub wielospadowy kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°lub dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowych – max. 12°,
d) architekturę oraz kolorystykę elewacji dostosować należy do budynku mieszkalnego,
13) w zakresie ochrony przed hałasem, teren 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
14) obsługę komunikacyjną terenu poprzez drogi publiczne,
15) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy.

W bliskim sąsiedztwie Nowa Wieś wraz z dobrze zorganizowaną infrastrukturą: szkoły, sklepy, apteki, ośrodki zdrowia, kościół.
Sąsiedztwo w większości zabudowane domami.
Front od strony południowo-zachodniej.

Zapraszam do umówienia prezentacji!