DZIAŁKA na SPRZEDAŻ / nr oferty PAR00284/DJ

Cena: 109000.0000 zł

Biskupice

Rynek: wtórny= = = NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA BUDOWLANA = = = WYDANE WARUNKI ZABUDOWY = = = 

Na sprzedaż działka położona w Biskupicach na terenie gminy Dominowo (powiat średzki).
Działka o powierzchni 686 m2 w kształcie prostokąta, o wymiarach 22,5 m/31 m. Front 22,5 m. Działka położona przy drodze asfaltowej. Sąsiedztwo po części zabudowane.
Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dominowo, to tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową. 

Dla działki w 2010 roku zostały wydane warunki zabudowy – pozwalające na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
– linia zabudowy: 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
– powierzchnia zabudowy: do 125 m2,
– szerokość elewacji frontowej: minimum 10,50 m. a maksimum 15,50 m.
– wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji, przy czym maksymalna wysokość do 7,5 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,
– geometria dachu: dach wielospadowy o nachyleniu połaci dachowej od 18 do 35 

Media: P- (skrzynka), W- w ulicy.

Polecam i zapraszam do umówienia prezentacji!